Vindkraft Norr
 
2016-06-14
Månadsbrev för juni. Läs det senaste om Björkhöjden.
Läs mer ›
2016-06-02
850 gäster invigde Björkhöjden och Ögonfägnaden.
Läs mer ›
2016-06-01
Idag inviger vi Björkhöjden och Ögonfägnaden
Läs mer ›
Till Arkivet

Mörttjärnberget i drift

Efter nästan fyra år av byggnation är vindpark Mörttjärnberget på plats och i fungerande drift.

Vindparken och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera och leverera till de som handlar med el.

Det är ett övervakningssystem som styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Även rotorbladen ska vridas rätt i förhållande till vindriktningen.
Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 2000 MWh.

Driftschef Magnus Österberg och vindkraftteknikerna Erika Dahlin, Nicklas Alfredsson, Martin Wiklund och Tapio Lainio jobbar tillsammans med medarbetare från Siemens med att få driften så optimal som möjligt.

Under 2014 gör vi ljudmätningar som kontrollerar att vindkraftverken på Mörttjärnberget uppfyller ställda krav på ljudnivåer. Om du gör ljudobservationer är vi intresserade att ta del av dessa via den här ljudlogge

Månadsbrev för byggtiden
Här kan du ta del av våra månadsbrev för byggperioden september 2011 – juli 2014

Månadsbrev juli-augusti 2014 (pdf)
Månadsbrev juni 2014 (pdf)
Månadsbrev maj 2014 (pdf)
Månadsbrev april 2014 (pdf)
Månadsbrev mars 2014 (pdf)
Månadsbrev februari 2014 (pdf)
Månadsbrev december 2013 (pdf)
Månadsbrev november 2013 (pdf)
Månadsbrev oktober 2013 (pdf)
Månadsbrev september 2013 (pdf)
Månadsbrev juli/augusti 2013 (pdf)
Månadsbrev juni 2013 (pdf)
Månadsbrev maj 2013 (pdf)
Månadsbrev april 2013 (pdf)
Månadsbrev februari-mars 2013 (pdf)
Månadsbrev för november 2012-januari 2013(pdf)
Månadsbrev för september-oktober 2012(pdf)
Månadsbrev för juli-augusti 2012 (pdf)
Månadsbrev för maj-juni 2012 (pdf)
Månadsbrev för mars-april 2012
(pdf)

Månadsbrev för januari-februari 2012 (pdf)

Månadsbrev för november-december 2011 (pdf)
Månadsbrev för september-oktober 2011
(pdf)