Välkommen till
Statkraft SCA Vind AB

Statkraft SCA Vind AB äger fyra vindparker i Jämtland och Västernorrland. Totalt 186 vindkraftverk fördelade på 83,5 km² skogsmark.

Vindkraftverken har en tornhöjd på 115 meter. Rotorbladens diameter är 113 meter. Effekten är 2,3 MW (Stamåsen och Mörttjärnberget) och 3 MW (Björkhöjden och Ögonfägnaden).

Vindparkerna bidrar tillsammans med cirka 1,6 TWh per år – det motsvarar elkonsumtionen i 79.600 eluppvärmda villor.

Under 2015 producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh, cirka 12 procent av den svenska elanvändningen.

Vi är måna om att ha en bred och omfattande dialog med närboende och övriga intressenter. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller funderingar.

vindkraftverk

GWh producerat i februari 2017

GWh producerat hittills under 2017

GWh producerat 2016

Här hittar du våra vindparker

Björkhöjden

Stamåsen

Mörttjärnberget

Ögonfägnaden

Statkraft på Instagram

@statkraft

SCA på Instagram

@scaeveryday