Vindkraft Norr
StatkraftSCA
 
2015-01-15
Öppet Hus-kväll 27 januari.
Läs mer ›
2014-12-12
Granskningsnämnden fäller SVT för partiska inslag om vindkraft.
Läs mer ›
2014-12-10
Bygget av Mörttjärnberget gav många regionala jobb
Läs mer ›
Till Arkivet

Välkommen till Statkraft SCA Vind AB

Satsningen på sex vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 3TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Stamåsen
Vindpark Stamåsen togs i drift under hösten 2013. Läs mer.

 


Tre vindparker är under uppförande:


Mörttjärnberget
Vindpark Mörttjärnberget togs i drift våren 2014. Läs mer.

Ögonfägnaden
Investeringsbeslut för vindpark Ögonfägnaden fattades 26 september 2012. Byggstart oktober 2013 och driftsättning är beräknad till 2014. Läs mer.

Björkhöjden
Investeringsbeslut för vindpark Björkhöjden fattades 26 september 2012. Byggstart oktober 2013 och driftsättning sker i två etapper, den första är beräknad till 2014 och den andra till 2015. Läs mer.