Vindkraft Norr
StatkraftSCA
 
2016-05-11
Månadsbrev för april. Läs det senaste om Björkhöjden.
Läs mer ›
2016-04-18
Respektlös hantering av citat om ljudstörningar.
Läs mer ›
2016-04-11
Månadsbrev för april. Läs det senaste om Björkhöjden.
Läs mer ›
Till Arkivet

Välkommen till Statkraft SCA Vind AB

Satsningen på sex vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 3TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Stamåsen
Vindpark Stamåsen togs i drift under hösten 2013. Läs mer.

 

Mörttjärnberget
Vindpark Mörttjärnberget togs i drift våren 2014. Läs mer.

Ögonfägnaden
Vindpark Ögonfägnaden togs i drift årsskiftet 2014/2015. Läs mer.

En vindpark är under uppförande:

Björkhöjden
Investeringsbeslut för vindpark Björkhöjden fattades 26 september 2012. Byggstart oktober 2013 och driftsättning sker i två etapper, den första är beräknad till 2014 och den andra till 2015. Läs mer.